ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ลิงค์ค้นหารายชื่อที่ 1

ลิงค์ค้นหารายชื่อที่ 2

ลิงค์ค้นหารายชื่อที่ 3

ลิงค์ค้นหารายชื่อที่ 4


  • แผนที่มหาวิทยาลัย

    แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

    สามารถดูแผนที่ก่อนเดินทางมาสอบ

    อ่านต่อ »


  • ไปยังหน้าหลัก