ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จะประกาศรายชื่อ วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  • แผนที่มหาวิทยาลัย

    แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

    สามารถดูแผนที่ก่อนเดินทาง

    อ่านต่อ »


  • ไปยังหน้าหลัก